Escoltar

Matemàtiques: una posada a punt

Dates i horaris
en línia. Comença el 3 de setembre de 2020
Hores
25 hores
Nombre d'alumnes
20 alumnes
Crèdits ECTS
No
Preu
45 euros
Matrícula

Programa per descarregar

Destinataris

Curs recomanable per als futurs alumnes de GADE, GECO, GAID i GATU que no hagin fet les proves d’accés a la Universitat o que provenen d’algun cicle formatiu. A més, per als futurs alumnes de GECO és molt aconsellable si han cursat en el batxillerat només les Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.

Professorat

Isabel Aguiló Pons i Pilar Fuster Parra, professores del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.

Objectius

Aquest curs, destinat als alumnes del grau d'Administració i Direcció d'Empresa i del grau d'Economia, pretén repassar els conceptes matemàtics bàsics: funcions contínues, derivades de funcions, càlcul matricial i funcions de diverses variables. Finalment, la resolució d'exercicis amb aplicacions econòmiques permetrà a l'alumne aconseguir el nivell de matemàtiques adequat.  

Programa

1.    Alguns aspectes elementals de les operacions algebraiques

1.1. Suma de fraccions

1.2. Ús dels parèntesis

1.3. Ús del factor comú

1.4. Simplificació d'expressions algebraiques

2.    Resolució d'equacions algebraiques

2.1. Factorització de polinomis

2.2. Equacions polinòmiques de primer grau

2.3. Equacions polinòmiques de segon grau

2.4. Equacions polinòmiques de grau superior

3.    Estudi de desigualtats algebraiques

3.1. Resolució de desigualtats polinòmiques de primer grau

3.2. Resolució de desigualtats polinòmiques de segon ordre

4.    Introducció a la derivació de funcions reals d'una variable real

4.1. Concepte de derivada

4.2. Regles de derivació bàsiques 

5.    Introducció a la integració de funcions reals d'una variable real

5.1. Concepte d'integral immediata

5.2. Regles d'integració bàsiques 

6.    Introducció a l'àlgebra matricial

6.1. Concepte de matriu

6.2. Operacions bàsiques matricials: suma, producte escalar i producte matricial. 

Llengua vehicular

Català