Escoltar

Iniciació a la llengua francesa per a estudis de Turisme

Dates i horaris
en línia. Del 3 al 25 de setembre de 2020 (la professora estarà disponible els dilluns, dimecres i divendres)
Hores
25 hores
Nombre d'alumnes
30 alumnes
Crèdits ECTS
No
Preu
45 euros
Matrícula

 Programa per descarregar

Destinataris

Aquest curs s'adreça als estudiants que volen cursar l'assignatura Francés I dels estudis de grau de Turisme. Per cursar aquesta assignatura es recomana tenir un nivell A1 previ (60 hores). Si no heu fet cap curs de francès fins ara, aquesta petita iniciació serà molt profitosa.

Hi adquirireu unes nocions bàsiques de llengua, gramàtica i fonètica franceses, així com un lèxic per poder emprendre bé l'assignatura Francès I.

Professorat

Maria Gràcia Vila Mengual. Professora del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.

Objectius i metodologia

Les classes alternaran les llengües francesa i catalana, per a més comprensió, i augmentarà de manera gradual l’ús de la llengua francesa.

Les dues primeres sessions seran teòriques, per copsar les principals característiques de la llengua francesa i el seu lloc en el conjunt de les llengües, així com la seva importància al món.

Les altres sessions seran dedicades a adquirir destreses comunicatives en llengua francesa a través de la pràctica lingüística, utilitzant la deducció de regles gramaticals, la discriminació de sons, l'anàlisi de petits documents, tant escrits com orals, la realització d'exercicis, així com la participació activa en diàlegs i exposicions orals.

Programa

Els continguts s'articularan al voltant dels blocs següents:

Bloc sociolingüístic: La situació de la llengua francesa al món i especialment en l'àmbit de turisme.

Bloc fonològic: L'alfabet francès. El sistema fonològic de la llengua francesa. Les principals similituds amb les llengües pròpies de la comunitat de les Illes Balears. L'articulació d'alguns sons específics de la llengua francesa.

Bloc comunicatiu: Saludar, presentar-se i presentar una persona. Expressar la data, les parts de la jornada i l'hora. Descriure l'entorn familiar bàsic. Expressar accions quotidianes.

Bloc gramatical: Verbs simples en present, el nom, el pronom subjecte, l'adjectiu, localitzadors.

Bloc lexical: Salutacions, els números, els dies de la setmana i mesos de l'any, les parts del dia, la casa, la família, l'oficina, algunes professions, la ciutat, alguns mitjans de transport, la natura.

Llengua vehicular

Català i francès