Escoltar

English for Tourism

Dates i horaris
en línia. Curs obert durant el setembre de 2020
Hores
25 hores
Nombre d'alumnes
20 alumnes
Crèdits ECTS
No
Preu
45 euros
Matrícula

Programa per descarregar

Destinataris

Aquest curs s’adreça als alumnes de nou ingrés que vulguin familiaritzar-se amb l’anglès específic dels graus de Turisme i d'Administració i Direcció d'Empreses per assolir un millor aprofitament dels estudis. Els continguts estan dissenyats tant per als alumnes que desitgen fer l’itinerari en anglès com per als que vulguin millorar els coneixements de la llengua. L’enfocament és pràctic i posa especial èmfasi en la destresa oral i el coneixement de vocabulari específic del sector turístic.

Professorat

Rosa Moreno, professora del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.

Objectius i metodologia

Conèixer el vocabulari i les expressions habituals del negoci turístic; millorar la capacitat de comprensió i comunicació en llengua anglesa; desenvolupar la capacitat de parlar en públic en llengua anglesa.

Programa

Punts a tractar:

— Ús de l’anglès per intervenir a classe i presentar treballs.

— Correcció d’errades comunes en la pronúncia.

— Estratègies per a la comprensió auditiva.

— Estratègies per prendre apunts en anglès.

— Revisió de la gramàtica de nivell B1 i transició al nivell B2.

— Construcció de textos amb cohesió i coherència.

— Lectura de textos específics.

— Activitats integrades de vocabulari per a la provisió de serveis turístics, del màrqueting i l’economia turística, ús de xifres i termes financers bàsics.

Llengua vehicular

Anglès