La física t'agradarà: un curs web interactiu (Semipresencial)

Lloc
El curs s'ha anul·lat
Dates i horaris
Del 29 d’agost al 9 de setembre de 2022.       Presencial el 8 de setembre de 9.30 a 12.45 hores
Durada
3 hores presencials i 20 hores no presencials
Nombre de places
15 alumnes
Destinataris
Alumnat interessat en els temes de Física del programa presentat.

El programa s’ha preparat especialment per a l’alumnat que ha d’iniciar els estudis de:
Grau de Biologia
Grau de Bioquímica
Grau de Fisioteràpia

Preu
 30 euros.

Programa per descarregar                                        

 

Matrícula
Anul·lat

 

Professorat

Antoni Amengual Colom Professor titular d’universitat. Departament de Física.

 

Objectius

Assolir uns coneixements de Física bàsica relacionats amb continguts que es trobaran a Física en el grau, usant una pàgina web que inclou vídeos, exercicis personals, algun joc i les explicacions dels temes. Els conceptes treballats s’han escollit per l’interès que tindran per fer Física.

Programa

  • Mòdul 1: La Física de la visió
  • Mòdul 2: La Física de l'audició
  • Mòdul 3: La Física de la datació per radioisòtops
  • Mòdul 4: La Física en el moviment del braç
  • Apèndix: Per què en el grau hauré d’usar vectors?

Metodologia

L’alumne triarà els mòduls del seu interès i els treballarà en línia pel seu compte, i disposarà d’un espai d’Aula digital per resoldre dubtes. Les hores presencials són per repassar dins l’aula el que s’ha après i remarcar els punts més importants per afrontar la Física en el grau. Tots els mòduls serveixen per obtenir coneixements necessaris per a l’assignatura de Física de primer curs. Els mòduls són independents i es poden treballar només els que es vulguin i en l’ordre que es prefereixi. Cada tema presenta una explicació i una pregunta o repte per avançar en el mòdul.

Llengua vehicular

Web: text en català, amb traducció automàtica al castellà. Els vídeos estan en castellà.

Matrícula

Fins al 27 de juliol de 2022