Escoltar

Calendari acadèmic pels estudis de postgrau

A l'Acord normatiu 13023/2019, del dia 15 de febrer de 2019 pel qual s'aprova el calendari per a l'any acadèmic 2019-20, podeu consultar el calendari acadèmic per als estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de màster.

Vacances i festius:

  • Vacances de Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 6 de gener de 2020 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 25 de novembre de 2019. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Vacances de Pasqua: del 9 al 19 d’abril de 2020 (ambdós inclosos).
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.