Escoltar

Facultat d'Infermeria i Fisioterāpia

Esdeveniment Data inici Data fi
Període lectiu del 1r semestre d'alumnes de primer, segon i tercer curs 10-setembre-2018 21-desembre-2018
Període lectiu del 1r semestre d'alumnes de quart curs 10-setembre-2018 18-gener-2019
Vacances 22-desembre-2018 6-gener-2019
Avaluació complementària del 1r semestre*, alumnes de primer, segon i tercer curs 9-gener-2019 23-gener-2019
Avaluació complementària del 1r semestre*, quart curs 14-gener-2019 23-gener-2019
Avaluació extraordinària del 1r semestre* 4-febrer-2019 8-febrer-2019
Període lectiu del 2n semestre d'alumnes de primer, segon i tercer curs 11-febrer-2019 31-maig-2019
Període lectiu del 2n semestre d'alumnes de quart curs 11-febrer-2019 7-juny-2019
Vacances 18-abril-2019 28-abril-2019
Avaluació complementària del 2n semestre* d'alumnes de primer, segon i tercer curs  6-juny-2019  21-juny-2019
Avaluació complementària del 2n semestre* d'alumnes de quart curs 5-juny-2019  21-juny-2019
Avaluació extraordinària del 2n semestre* 1-juliol-2019  10-juliol-2019
Període no lectiu  1-agost-2019 31-agost-2019

* Per als casos en què estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Calendari en format pdf

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 26 de novembre de 2018. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Vacances de Pasqua: del 18 al 28 d’abril de 2019 (ambdós inclosos).
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.