Escoltar

Facultat de Dret

Esdeveniment Data inici Data fi
Període lectiu primer semestre 9/9/19 20/12/19
Vacances Nadal 21/12/19 6/1/20
Període lectiu sense docència 7/1/20  
Avaluació complementària primer semestre* 8/1/20 23/1/20
Període lectiu sense docència 24/1/20  
Període lectiu sense docència 27/1/20  
Defensa TFG 28/1/20 30/1/20
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (primer semestre) 30/1/20  
Període lectiu sense docència 31/1/20 7/2/20
Avaluació extraordinària primer semestre* 10/2/20 14/2/20
Període lectiu segon semestre 17/2/20 2/6/20
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (extraordinària primer semestre) 24/2/20  
Vacances Setmana Santa 9/4/20 19/4/20
Període lectiu sense docència 3/6/20 5/6/20
Avaluació complementària segon semestre* 8/6/20 25/6/20
Defensa TFG 26/6/20 2/7/20
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (segon semestre) 30/6/20  
Període lectiu sense docència 3/7/20 31/7/20
Avaluació extraordinària segon semestre* 7/7/20 15/7/20
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (extraordinària segon semestre) 22/7/20  
Període lectiu sense docència 1/9/20 3/9/20
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (TFG) 30/9/20  

* Per als casos en què estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 6 de gener de 2020 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 25 de novembre de 2019. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Vacances de Pasqua: del 9 al 19 d’abril de 2020 (ambdós inclosos).
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.