Escoltar

Facultat de Ciències

Esdeveniment Data inici Data fi
Període lectiu primer semestre 9/9/19 20/12/19
Vacances Nadal 21/12/19 6/1/20
Avaluació complementària primer semestre * 8/1/20 23/1/20
Lliurament Memòries Pràctiques 28/1/20  
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (primer semestre) 31/1/20  24/2/20
Avaluació anticipada Defensa TFG 3/2/20  
Avaluació extraordinària primer semestre * 6/2/20 12/2/20
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (TFG i PEX) 10/2/20  
Període lectiu segon semestre 17/2/20 5/6/20
Vacances Setmana Santa 9/4/20 19/4/20
Avaluació complementària segon semestre * 12/6/20 25/6/20
Lliurament Memòries Pràctiques 26/6/20  
Defensa TFG 29/6/20 30/6/20
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (segon semestre) 1/7/20  
Avaluació extraordinària segon semestre * 3/7/20 14/7/20
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (TFG i PEX) 15/7/20  
Lliurament Memòries Pràctiques 4/9/20  
Defensa TFG 8/9/20 9/9/20
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (TFG i PEX) 17/9/20  

 

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 6 de gener de 2020 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 25 de novembre de 2019. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Vacances de Pasqua: del 9 al 19 d’abril de 2020 (ambdós inclosos).
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.