Escoltar

Escola Politècnica Superior

Esdeveniment Data inici Data fi
Període lectiu primer semestre 9/9/19 20/12/19
Vacances Nadal 21/12/19 6/1/20
Període lectiu sense docència 7/1/20 8/1/20
Avaluació complementària primer semestre * 9/1/20 23/1/20
Període lectiu sense docència 24/1/20 5/2/20
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (primer semestre) Fins a 8 dies naturals abans de la data l'examen extraordinari
Avaluació extraordinària primer semestre * 6/2/20 12/2/20
Període lectiu sense docència 13/2/20 14/2/20
Període lectiu segon semestre 17/2/20 5/6/20
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (extraordinària primer semestre) 24/2/20  
Vacances Setmana Santa 9/4/20 19/4/20
Període lectiu sense docència 8/6/20 10/6/20
Avaluació complementària segon semestre * 11/6/20 24/06/2020 (si és festiu s'afegeix el dia 25)
Període lectiu sense docència 26/6/20 1/7/20
Termini de dipòsit memòria TFG juliol 2/7/20  
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (segon semestre) Fins a 8 dies naturals abans de la data l'examen extraordinari
Avaluació extraordinària segon semestre * 3/7/20 14/7/20
Període lectiu sense docència 7/7/20 9/7/20
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (extraordinària segon semestre) 22/7/20  
Termini de dipòsit memòria TFG setembre 11/9/20  
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (TFG)/ Termini setembre 30/9/20  

* Per als casos en què estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 6 de gener de 2020 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 25 de novembre de 2019. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Vacances de Pasqua: del 9 al 19 d’abril de 2020 (ambdós inclosos).
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.