Escola Politècnica Superior

Esdeveniments Data inici Data fi
Període lectiu del 1r semestre 10-setembre-2018 21-desembre-2018
Vacances 22-desembre-2018 6-gener-2019
Avaluació complementària del 1r semestre*  9-gener-2019  23-gener-2019
Avaluació extraordinària del 1r semestre*  4-febrer-2019  8-febrer-2019
Període lectiu del 2n semestre 11-febrer-2019 31-maig-2019
Termini per lliurar les qualificacions de l'avaluació extraordinària 1r semestre   20-febrer-2019
Vacances 18-abril-2019 28-abril-2019
Avaluació complementària del 2n semestre* 6-juny-2019 19-juny-2019
Avaluació extraordinària del 2n semestre* 3-juliol-2019 9-juliol-2019
Termini per lliurar les qualificacions de l'avaluació extraordinària 2n semestre i els treballs de fi de grau   17-juliol-2019
Període no lectiu 1-agost-2019 31-agost-2019
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions de les pràctiques externes i els treballs de fi de grau   30-setembre-2019

* Para los casos en que esté previsto en las guías docentes de las asignaturas.

Calendari en format pdf

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 26 de novembre de 2018. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Vacances de Pasqua: del 18 al 28 d’abril de 2019 (ambdós inclosos).
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.