Calendari de preinscripció i matrícula

Calendari del Màster: Advocacia

Es reserva un 10% de les places ofertades a l'alumnat que cursa assignatures de grau mitjançant el programa de mobilitat ERASMUS.

Primer termini

Esdeveniment Data inici Data final
Termini de preinscripció 23/04/2018 16/07/2018
Termini de matrícula 27/07/2018 31/07/2018
Publicació de la llista d’esmenes 17/07/2018  
Termini d’esmenes 17/07/2018 23/07/2018
Publicació de la llista d’admissions provisional 24/07/2018  
Publicació de la llista d’admissions definitiva 26/07/2018  
Publicació de la primera llista d’espera (si escau) 03/09/2018  
Publicació de la segona llista d’espera (si escau) 10/09/2018  
Termini de confirmació de reserva de plaça (anul·lacions totals any anterior) 17/07/2018 23/07/2018

Segon termini

Només s'obrirà en cas de quedar-hi places vacants.
Esdeveniment Data inici Data final
Termini de preinscripció 01/09/2018 03/09/2018
Termini de matrícula 13/09/2018 16/09/2018
Publicació de la llista d’esmenes 04/09/2018  
Termini d’esmenes 04/09/2018 10/09/2018
Publicació de la llista d’admissions provisional 11/09/2018  
Publicació de la llista d’admissions definitiva 13/09/2018