Segona convocatòria de préstec de material tecnològic, curs 2022-23 (segon semestre)

Dates

Anunci
27 de febrer
Sol·licitud de préstec
Del 27 de febrer al 6 de març (ambdós inclosos)
Resolució de sol·licituds
A partir del 10 de març
Durada del préstec
Del 10 de març al 17 de juliol
Data de devolució del préstec
El 18 de juliol

Anunci de la convocatòria

Els estudiants poden demanar material tecnològic en préstec a través d'UIBdigital.

Els estudiants de la UIB que, a causa de les seves circumstàncies econòmiques, tinguin limitacions tecnològiques podran accedir al servei de préstec de material tecnològic en el període comprès entre el 10 de març i el 17 de juliol. Queden exclosos d'aquesta convocatòria els estudiants que varen obtenir un préstec en la primera convocatòria de préstec de material tecnològic del curs 2022-23 (primer semestre).

Han de presentar la sol·licitud corresponent a través d’UIBdigital des del dia 27 de febrer fins al dia 6 de març (ambdós inclosos). En rebran la resolució pel mateix canal a partir del dia 10 de març.

El material que poden demanar és:

  • Un ordinador portàtil
  • Unitat de mòdem USB amb línia de dades
  • Una càmera web.

La concessió del material estarà sempre condicionada al nombre de dispositius disponibles, els quals seran repartits en funció de les peticions rebudes i de les prioritats, segons la situació de cada sol·licitant. Si fos necessari, la UIB podria requerir als alumnes documentació addicional justificativa de la seva situació.

Una vegada que el Vicerectorat d’Estudiants hagi revisat les sol·licituds, si la resposta és positiva, els estudiants rebran un avís a través d’UIBdigital per demanar cita per anar a cercar el material informàtic en préstec a la biblioteca de l’edifici Mateu Orfila i Rotger.

El material prestat ha de retornar-se el dia 18 de juliol.

En cas d'incompliment dels terminis de devolució, l'estudiant pot perdre el dret a obtenir material informàtic en posteriors convocatòries de préstec tecnològic.

En cas de pèrdua, destrucció o deterioració del material informàtic prestat, l'estudiant haurà de reposar-lo amb un altre de característiques similars. Fins que això no es compleixi, l'estudiant pot perdre el dret a utilitzar qualsevol servei de préstec d'ordinadors de la UIB i obtenir material informàtic en posteriors convocatòries de préstec tecnològic.
 

El Vicerectorat d’Estudiants