Enginyeria Informàtica (Pla 1997) a Mallorca

Horari d'exàmens, especificat per grups horaris, de l'any acadèmic 2015-16

Primer curs ( sense docència, només exàmens convocatòria de gràcia )
Grup horari Exàmens
Enginyeria Informàtica Exàmens 2015-16 Exàmens sense definir
Segon curs ( sense docència, només exàmens )
Grup horari Exàmens
Enginyeria Informàtica Exàmens 2015-16 Exàmens sense definir

Horari de classes, exàmens i pràctiques, especificat per grups horaris, de l'any acadèmic 2016-17 (informació provisional)

No hi ha cap grup horari definit per aquest pla d'estudi