Enginyeria Informàtica (Pla 1997) a Mallorca

Primer curs(segon cicle) (no ofert)

Aquest curs no té cap assignatura troncal o obligatòria, únicament s'ofereixen assignatures optatives.

Segon curs(segon cicle) (sense docència, només exàmens convocatòria de gràcia)

Nom Crèdits Tipus Idioma Període Observacions
0751 - Enginyeria del Software III 9,0 Troncal Té prerequisits
2354 - Projecte de fi de carrera 15,0 Projecte fi de carrera Sense durada


Cercador de programes d'assignatures de primer i segon cicle per qualsevol any acadèmic