Enginyeria Informàtica: informació general

Els blocs bàsics que constitueixen aquest estudi són els següents:

  • Enginyeria del software.
  • Arquitectura de computadors.
  • Comunicacions.
  • Informàtica teòrica.
  • Grafisme.
  • Multimèdia

 

Centre on s'imparteix
Tipus d'estudi Oficial
Tipus d'ensenyament Enginyeria
Total de crèdits 0 crèdits
Durada 2 anys
Preus públics de matrícula per crèdit l'any acadèmic 2016-17 * Pendent de publicar
* Decret 54/2012, de 13 de juliol, pel qual s'actualitzen els preus públics per serveis acadèmics en els ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears.
En el cas de la matrícula d'assignatures declarades sense docència per raó d'extinció del pla d'estudis o per qualsevol altre motiu, si s'ofereixen exclussivament els exàmens finals i les tutories voluntàries, s'ha d'abonar només el 30% de la tarifa ordinària. En el cas que s'ofereixi un sistema de tutories programades o de docència alternativa, l'alumnat ha d'abonar l'import íntegre per serveis acadèmics.