Llistat de plans d'estudis de màster extingits i en procés d'extinció

Accés directe a:

En procés d'extinció
 Codi RUCT  Màster universitari
 4310524  Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees Litorals - MAPL (segon any sense docència)
 4310131  Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies - MBPM (segon curs, segon any sense docència)*
 4310133  Ecologia Marina - MECO (segon any sense docència)
 4310134  Economia del Turisme i del Medi Ambient - METU (segon any sense docència)
 4311268  Educació Inclusiva - MEDI (segon any sense docència)
 4310716  Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments - MNHU (segon any sense docència)
Extingits
 Codi RUCT  Màster universitari
 4310131  Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies - MBPM (primer curs)*
 4310714  Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular - MBGC
 4311598  Ciència i Tecnologia Química - MCTQ
 4310872  Enginyeria Electrònica - MEEL
 4310710  Filosofia Contemporània - MFIC
 4313187  Física de Sistemes Complexos - MFSC
 4310713  Física - MFIS
 4310523  Literatura i Llengües Modernes - MLLM
 4310712  Llengua i Literatures Catalanes: Oralitat i Escrptura - MORE
 4311552  Microbiologia Avançada - MMIC
 4310889  Neurociències - MNEU
 4310136  Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada - MNUT
 4310467  Tecnologia de la Informació - MTIN
 4310841  Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement - MTED
Extingits anys anteriors
 Codi RUCT  Màster universitari
 4312373  Ciències Mèdiques i de la Salut - MCME (2015-16)
 4310715  Ciències Socials Aplicades a l’Atenció Sociosanitària - MCSO (2015-16)
 4310711  Cognició i Evolució Humana - MCEH (2015-16)
 4311599  Comptabilitat - MCOM (2014-15)
 4310132  Direcció i Planificació del Turisme - MDPT (2015-16)
 4311600  Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica - MGRH (2014-15)
 4310138  Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere - MVIG (2014-15)
 4311601  Pràctica Jurídica - MJUR (2014-15)
 4311723  Química Orgànica Experimental i Industrial - MQOE (2014-15)
 4311723  Química Orgànica Experimental i Industrial - MQO2 (2015-16)
 4311360  Química Teòrica i Modelització Computacional - MQTE (2014-15)
 4314273  Química Teòrica i Modelització Computacional - MQTM (2015-16)