Màster Universitari. Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere (MVI2)

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 25 places

Cronogrames, especificats per grups horaris 2018-19

Horari/cronograma del màster no disponible actualment.