Màster Universitari. Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere (MVI2)

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 25 places

11033. Treball de Fi de Màster (2017-18)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.