Màster Universitari. Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere ()

Any acadèmic 2018-19 | 25 places

10555. Salut des d'una Perspectiva de Gènere (2018-19)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.