Màster Universitari. Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement (MTEE)

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 30 places

11076. Comunicació, Interacció i Col·laboració (2018-19)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.