Màster Universitari. Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement (MTEE)

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 25 places

11063. Entorns Flexibles de Formació (2018-19)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Informació sobre els grups de l'assignatura