Màster Universitari. Investigació en Salut i Qualitat de Vida

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 25 places

El dia 17 de setembre de 16h es durà a terme la presentació del màster a l'aula ASLAB09 de l'Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda.

11138. Treball de Fi de Màster (2018-19)

Crèdits 12 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 2S