Màster Universitari. Investigació en Salut i Qualitat de Vida (MSQV)

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 25 places

10555. Salut des d'una Perspectiva de Gènere (2017-18)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.