Màster Universitari. Investigació en Salut i Qualitat de Vida (MSQV)

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 25 places

10552. Comportament Social en les Organitzacions Sociosanitàrias (2017-18)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.