Màster Universitari. Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) (MSLA)

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 150 places

10684. Actualització de Normativa en Prevenció de Riscs Laborals (2018-19)

Crèdits 8 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.