Màster Universitari. Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) ()

Any acadèmic 2018-19 | 150 places

10502. Especialitat en Ergonomia i Psicosociologia (2018-19)

Crèdits 10 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.