Màster Universitari. Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) (MSLA)

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 150 places

10498. Especialitat en Seguretat en el Treball (2018-19)

Crèdits 10 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.