Màster Universitari. Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) (MSLA)

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 150 places

10495. Ergonomia i Psicosociologia Aplicada (2017-18)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.