Màster Universitari. Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) (MSLA)

Any acadèmic 2017-18 | 150 places

10495. Ergonomia i Psicosociologia Aplicada (2017-18)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S

(2) - GRUP 2, 1S

  • Període
    Primer semestre
  • Places
    Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
    Castellà
  • Guia docent