Màster Universitari. Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) ()

Any acadèmic 2018-19 | 150 places

10493. Higiene Industrial (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.