Màster Universitari. Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) (MSLA)

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 150 places

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A la fitxa tècnica podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l'apartat de resultats.

Ciències
150 places
60 crèdits

Modalitat semipresencial (grup 1): 50 places
Modalitat a distància (grup 2): 100 places

Campus: Mallorca
Informació sobre preinscripció i matrícula
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 32,47€
Cost total del màster amb 1a matrícula amb taxes incloses per a més joves de 28 anys: 1.995,92€

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36