Màster Universitari. Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica (MRH2)

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 30 places

10723. Processos, Estratègies i Tècniques Implicades en el Rendiment dels Equips.. (2017-18)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.