Màster Universitari. Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica (MRH2)

Any acadèmic 2017-18 | 30 places

El dia 15 de setembre d'11 a 12h es durà a terme la presentació del màster a l'aula 2A de l'Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda.

10723. Processos, Estratègies i Tècniques Implicades en el Rendiment dels Equips.. (2017-18)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 2S