Màster Universitari. Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica ()

Any acadèmic 2018-19 | 30 places

El dia 15 de setembre d'11 a 12h es durà a terme la presentació del màster a l'aula 2A de l'Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda.

10720. Usos i Abusos de l'Estadística (2018-19)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.