Màster Universitari. Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica (MRH2)

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 30 places

10716. Introducció a l'Economia (2018-19)

Crèdits 1.5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.