Màster Universitari. Química Teòrica i Modelització Computacional (MQTM)

Any acadèmic 2017-18 | 120 crèdits | 40 places

Branca de coneixement

Òrgan/s proponent/s

Direcció dels estudis

Publicació al BOE

Data de verificació: 25/09/2013
Data de l'Acord de Consell de Ministres: 17/04/2015
BOE: Núm. 109 - 07/05/2015 - resolució 5078


Publicació del pla d'estudis al BOE

Serveis administratius responsables

Centre responsable

Preu públic per crèdit

  • 1a matrícula : 32,47€
  • 2a matrícula : 52,75€
  • 3a matrícula : 52,75€
  • 4a matrícula : 52,75€