Màster Universitari. Química Teòrica i Modelització Computacional (MQTM)

Any acadèmic 2017-18 | 120 crèdits | 40 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.

La publicació del pla d'estudis oficial la poden trobar al BOE 87, de 10 d'abril de 2014, resolució 3874, també a l'apartat "Estructura" d'aquesta titulació. Més informació de les assignatures està disponible al següent enllaç:

Mòdul 1 : obligatòries
Nom Crèdits Idioma Període
11330 - Curs de Llengua Europea 5,0 Primer semestre
11331 - Fonaments Matemàtics de la Mecànica Quàntica 5,0 Primer semestre
11332 - Mecànica Estadística i Aplicacions en Simulació 5,0 Primer semestre
11333 - Simetria en Àtoms, Molècules i Sòlids 5,0 Primer semestre
11334 - Tècniques Computacionals i Càlcul Numèric 5,0 Primer semestre
11335 - Mètodes de la Química Teòrica I 5,0 Primer semestre
11336 - Mètodes de la Química Teòrica II 5,0 Primer semestre
Mòdul 1 : optatives
Nom Crèdits Idioma Període
11337 - Profundització en els Mètodes de la Química Teòrica 5,0 Primer semestre
11338 - Dinàmica de les Reaccions Químiques 5,0 Primer semestre
11339 - Estats Excitats 5,0 Primer semestre
11340 - Sòlids 5,0 Primer semestre
11341 - Linux i Linux de Gestió 5,0 Primer semestre
11342 - Laboratori de Química Teòrica Aplicada 5,0 Primer semestre
11343 - Làsers 5,0 Primer semestre
11344 - Bioquímica Computacional 5,0 Primer semestre
Mòdul 2: obligatòries
Nom Crèdits Idioma Període
11345 - Teoria Avançada de l'Estructura Electrònica i de la Matèria Condensada 9,0 Primer semestre
11346 - Tècniques Computacionals Avançades 6,0 Primer semestre
11347 - Dinàmiques Química i Molecular i Simulació i Modelització per Ordinador 9,0 Primer semestre
11348 - Aplicacions 6,0 Primer semestre
Treball d’Investigació
Nom Crèdits Idioma Període
11349 - Treball de Fi de Màster 30,0 Primer semestre