Màster Universitari. Química Teòrica i Modelització Computacional (MQTM)

Any acadèmic 2018-19 | 120 crèdits | 40 places

11349. Treball de Fi de Màster (2018-19)

Crèdits 30 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.