Màster Universitari. Química Teòrica i Modelització Computacional ()

Any acadèmic 2018-19 | 40 places

11347. Dinàmiques Química i Molecular i Simulació i Modelització per Ordinador (2018-19)

Crèdits 9 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.