Màster Universitari. Química Teòrica i Modelització Computacional (MQTM)

Any acadèmic 2018-19 | 120 crèdits | 40 places

11334. Tècniques Computacionals i Càlcul Numèric (2018-19)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.