Màster Universitari. Química Teòrica i Modelització Computacional ()

Any acadèmic 2018-19 | 40 places

11331. Fonaments Matemàtics de la Mecànica Quàntica (2018-19)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.