Màster Universitari. Psicologia General Sanitària (MPGS)

Any acadèmic 2018-19 | 90 crèdits | 20 places

Les entrevistes de selecció dels candidats preinscrits en el MPGS seran presencials i tindran lloc els dies 10, 11 i 12 de juliol en el Departament de Psicologia de la UIB. Consultau el llistat definitiu d'entrevistes.

11597. Treball de Fi de Màster (2018-19)

Crèdits 12 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 2S

  • Període
    Segon semestre
  • Places
    Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
    Català
  • Guia docent