Màster Universitari. Psicologia General Sanitària

Any acadèmic 2018-19 | 90 crèdits | 20 places

11588. Avaluació i Diagnòstic de la Psicopatologia en Infants,Adolescents i Adults (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S