Màster Universitari. Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió (MPAT)

Any acadèmic 2018-19 | 120 crèdits | 45 places

10313. Urbanisme Medieval. Fonts per a l'Estudi de Ciutat de Mallorca ... (2018-19)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.