Màster Universitari. Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió ()

Any acadèmic 2018-19 | 60 places

10310. Patrimoni Epigràfic i Numismàtic (2018-19)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.