Màster Universitari. Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada ()

Any acadèmic 2018-19 | 35 places

10273. Disseny d'Estudis Experimentals i Estadística Aplicats a la Nutrigenòmica (2018-19)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.