Màster Universitari. Neurociències (MNEC)

Any acadèmic 2017-18 | 30 places

11254. Treball de Fi de Màster (2017-18)

Crèdits 15 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Informació sobre els grups de l'assignatura