Màster Universitari. Neurociències ()

Any acadèmic 2018-19 | 30 places

11254. Treball de Fi de Màster (2018-19)

Crèdits 15 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.