Màster Universitari. Neurociències (MNEC)

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 30 places

11246. Dolor i Cervell (2017-18)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.