Màster Universitari. Neurociències ()

Any acadèmic 2018-19 | 20 places

11241. Neurociència Cognitiva (2018-19)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.