Màster Universitari. Nutrició i Alimentació Humana ()

Any acadèmic 2018-19 | 50 places

11725. Treball de Fi del Màster (2018-19)

Crèdits 12 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.