Màster Universitari. Nutrició i Alimentació Humana (MNAH)

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 50 places

11725. Treball de Fi del Màster (2017-18)

Crèdits 12 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.