Màster Universitari. Nutrició i Alimentació Humana ()

Any acadèmic 2018-19 | 50 places

11682. Conducta Alimentària (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.