Màster Universitari. Nutrició i Alimentació Humana

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 50 places

En què consisteix?

Aquest Màster és majoritàriament virtual en totes les seves assignatures, excepte les pràctiques externes que seran presencials i les assignatures impartides per professors de la Universitat de Granada que seran presencials i s'impartiran a la Universitat de Granada (vegeu calendari i lloc d'impartició de cada assignatura).

Què hi aprendràs?

Formació avançada en alimentació i nutrició humana, nutrició clínica, qualitat dels aliments, així com models d'alimentació aplicada al turisme.

Què podràs fer en haver acabat?

Els alumnes que segueixin aquest Màster seran professionals preparats perfectament en Nutrició i Alimentació Humana i podran seguir un Doctorat en qualsevol de las matèries descrites en el Màster, alhora que podran exercir encara millor les competències pròpies del seu grau, perquè s'hauran perfeccionat en Nutrició i Alimentació Humana.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A la fitxa tècnica podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l'apartat de resultats.

Imatge estudis
Ciències de la Salut
Direcció dels estudis Dr. Josep Antoni Tur Marí
50 places
60 crèdits

Semipresencial

Campus: Mallorca
Idioma: Català, Castellà ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Informació sobre preinscripció i matrícula
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 30,01€
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 1.861,20€ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36