Màster Universitari. Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família (MISO)

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 25 places

10989. La Investigació Qualitativa (2018-19)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.